Chương trình đào tạo

Luyện chữ đẹp người lớn

 • Kiểm tra chữ viết, chỉnh sửa tư thế viết.

 • Luyện nét cơ bản.

 • Luyện viết đúng chuẩn bảng chữ cái theo quy định của BGD.

 • Luyện viết, chữ hoa cơ bản, chữ hoa sáng tạo cơ bản, cách tạo nét thanh nét đậm.

Luyện chữ đẹp cùng bé.

 • Hướng dẫn cách cầm bút đúng, chỉnh sửa tư thế ngồi.

 • Luyện viết nét cơ bản.

 • Luyện viết các nhóm chữ theo bảng chữ cái.

 • Luyện viết đúng, đẹp, chuẩn theo chương trình Bộ giáo dục.

 • Luyện đọc, tập chép, chính tả theo chương trình Bộ giáo dục.

FingerM.

 • FingerMath 1

  Nguyên tắc ở tay trái, tay phải.

  Học đếm số từ 1 - 99

  Cộng trừ từ 1 – 9

 • FingerMath 2

  Cộng từ 10 đến 49

  Trừ từ 10 đến 49

  Thực hành cộng trừ hỗn hợp 1 - 49

 • FingerMath 3

  Cộng từ 50 - 99

  Trừ từ 50 - 99

  Thực hành cộng trừ hỗn hợp từ 1 – 99

English cùng bé.

 • Giúp bé học nhanh nhớ lâu các nhóm từ vựng về: hoa , động vật, thực vật, màu sắc, đồ dùng học tập, gia đình...

 • Học từ vựng thông qua các hoạt động: Kể chuyện cho bé bằng tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh, trò chơi về tiếng Anh.

 • Học các mẫu câu tương tác giữa Giáo viên và bé.

Ghi danh

Đăng ký đã được gửi đi, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể. Cám ơn bạn đã lựa chọn Kiddy Kool!
Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau!