Chương trình đào tạo

Luyện chữ đẹp người lớn

 • Kiểm tra chữ viết, chỉnh sửa tư thế viết.
 • Luyện nét cơ bản.
 • Luyện viết đúng chuẩn bảng chữ cái theo quy định của BGD.
 • Luyện viết, chữ hoa cơ bản, chữ hoa sáng tạo cơ bản, cách tạo nét thanh nét đậm.

Luyện chữ đẹp cùng bé.

 • Hướng dẫn cách cầm bút đúng, chỉnh sửa tư thế ngồi.
 • Luyện viết nét cơ bản.
 • Luyện viết các nhóm chữ theo bảng chữ cái.
 • Luyện viết đúng, đẹp, chuẩn theo chương trình Bộ giáo dục.
 • Luyện đọc, tập chép, chính tả theo chương trình Bộ giáo dục.

FingerM.

 • FingerMath 1:
  Nguyên tắc ở tay trái, tay phải
  Học đếm số từ 1 đến 99
  Cộng trừ từ 1 đến 9
 • FingerMath 2:
  Cộng từ 10 đến 49
  Trừ từ 10 đến 49
  Thực hành cộng trừ hỗn hợp 1 đến 49
 • FingerMath 3:
  Cộng từ 50 đến 99
  Trừ từ 50 đến 99
  Thực hành cộng trừ hỗn hợp từ 1 đến 99

English cùng bé.

 • Giúp bé học nhanh nhớ lâu các nhóm từ vựng về: hoa , động vật, thực vật, màu sắc, đồ dùng học tập, gia đình...
 • Học từ vựng thông qua các hoạt động: Kể chuyện cho bé bằng tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh, trò chơi về tiếng Anh.
 • Học các mẫu câu tương tác giữa Giáo viên và bé.