Lịch học

Sáng

  • Ca 1: 08h00 - 09h30
  • Ca 2: 09h30 - 11h00

Chiều

  • Ca 3: 13h30 - 15h00
  • Ca 4: 15h00 - 16h30

Tối

  • Ca 5: 18h30 - 20h30

Trung tâm nhận học viên mới mỗi ngày